Hessels+Grob

Preventief Medisch Onderzoek

Verschillende ARBO diensten hebben reeds gebruik gemaakt van de myBLOxs Labtest bij hun Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

Door slechts 3 druppels bloed af te nemen door middel van een vingerprik kan het volledige bloedonderzoek worden uitgevoerd wat nodig is voor het PMO. Het bloed wordt gecentrifugeerd met de myBLOxs centrifuge en daarna, samen met gegevens over leeftijd, geslacht, bloeddruk, roken en medicatiegebruik, opgestuurd naar het laboratorium. Na analyses van het bloedplasma op cholesterol, HDL-cholesterol en glucose wordt een persoonlijk 10-jaarsrisico op overlijden door hart- en vaatziekten berekend. De berekening wordt uitgevoerd volgens de NHG-standaard 'Cardiovasculair risicomanagement' en grafisch gerapporteerd. Deze rapportage wordt binnen 2 dagen na bloedafname per mail verstuurd. In hetzelfde materiaal kunnen eenvoudig extra testen worden uitgevoerd: bijvoorbeeld kreatinine bepaling (en eGFR berekening) kan worden toegevoegd als marker voor nierziekte of TSH als marker voor schildklier activiteit. Dit maakt dat Hessels+Grob met myBLOxs Labtest de meest ideale partner is om u als professional te ondersteunen bij het uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek of Preventie Consult.